Gia sư luyện chữ đẹp ở Nguyễn văn Cừ, Đường Láng, Cầu Giấy, Thái Hà, Lê Văn Lương kéo dài, Núi Trúc, và PHạm Văn Đồng.

Danh sách các lớp cần tìm Gia sư luyện chữ đẹp ở Nguyễn văn Cừ, Đường Láng, Cầu Giấy, Thái Hà, Lê Văn Lương kéo dài, Núi Trúc, và PHạm Văn Đồng.
Luyện chữ đẹp cho 2 cháu học sinh lớp 1 + 3, tuần 3 -4 -5 buổi, 170k/buổi địa chỉ: NGuyễn Văn Cừ.
Luyện chữ học sinh chuẩn bị vào lớp 1, tuần 3 buổi 110k/buổi, địa chỉ: Đường láng (Đoạn gần ngã tư với Láng Hạ).
Luyện chữ cho cháu học sinh chuẩn bị vào lớp 1, tuần 3 - 4 buổi, 120k/buổi. Địa chỉ: Cầu Giấy.
Luyện chữ cho học sinh lớp 6, 120k/buổi tuần 3 buổi địa chỉ thái hà
Luyện chữ học sinh chuẩn bị vào lớp 1, tuần 2 buổi, 100k/buổi, địa chỉ: Lê Văn Lương Kéo Dài (Đoạn Trung Văn).
Luyện chữ đẹp học sinh lớp 1, tuần 3 buổi, 110k/buổi địa chỉ: Núi Trúc.
Luyện chữ đẹp cho 2 - 3 cháu học sinh lớp 1, tuần 3 - 4 buổi, 150k/buổi địa chỉ: Phạm Văn Đồng (Đoạn cổng vào KĐT Ciputra).

 
Scroll to top