Gia sư luyện chữ đẹp ở Định Công, Hoa Lâm, Đội Cấn, Định Công Thượng, Bùi Xương Trạch, Cổ Nhuế, Tô Vĩnh Diện, Phạm Văn Đồng, Royalcity Nguyễn Trãi

Luyện chữ đẹp, + toán tiếng việt học sinh lớp 1, tuần 3 buổi, 110k/buổi địa chỉ: Định Công.

Luyện chữ đẹp học sinh lớp 1, tuần 2 buổi (học sáng) 120k/buổi địa chỉ: Hoa Lâm - Long Biên.

Luyện chữ đẹp học sinh lớp 1, tuần 4 buổi (thời gian học linh hoạt) 110k/buổi địa chỉ: Đội Cấn.

Luyện chữ học sinh chuẩn bị vào lớp 1, tuần 3 buổi, 120k/buổi địa chỉ: Định Công Thượng.

Dạy luyện chữ đẹp cho trung tâm luyện chữ, 220k -250k/buổi, tuần 2 buổi vào chiều thứ 3 và chiều thứ 7. Địa chỉ: Bùi Xương Trạch.
Y/c: đã tốt nghiệp sư phạm.
gia sư luyện chữ cho con chuẩn bị vào lớp 1
Luyện chữ+ toán lớp 1 lên lớp 2, tuần 2 buổi, 110k/buổi địa chỉ: ngay cạnh ngữ tư cổ nhuế.

Luyện chữ học sinh lớp 1 (có thể học 5 - 6 -7 buổi/tuần) 100k/buổi địa chỉ: Tô Vĩnh Diện (nhà ngay ngã tư sở).

Toán lớp 3, tuần 2 buổi, 120k/buổi. địa chỉ: PHạm Văn Đồng.
Y/c: nữ sv sư phạm.

Luyện chữ đẹp học sinh lớp 1, tuần 3 buổi, 110k/buổi địa chỉ: Royalcity - Nguyễn trãi.
Dạy chữ, luyện chữ cho học sinh lớp 1 và chuẩn bị vào lớp 1 tuần 3 - 4 buổi, 150k/buổi địa chỉ: Timescity.
Dạy chữ, đọc học sinh chuẩn bị vào lớp 1, tuần buổi, 110k/buổi địa chỉ: Nam ngư (ngay cạnh đường Lê duẩn).
Luyện chữ lớp 1, tuần 3 buổi, 110k/buổi địa chỉ: Đường Láng. Học sáng thứ 2, 4, 6 hoặc tối.
Luyện chữ đẹp học sinh lớp 3, tuần 3 buổi, 120k/buổi, địa chỉ: Tây Sơn (học sáng là tốt nhất).
Luyện chữ đẹp học sinh lớp 2, tuần 2 buổi, 120k/buổi địa chỉ: Đại Từ (linh Đàm). Thời gian linh hoạt
Luyện chữ, dạy đọc học sinh lớp 1, tuần 4 buổi, 100k/buổi địa chỉ: Nguyễn Trãi.
Luyện chữ lớp 1 tuần 3 buổi 130k/buổi
địa chỉ : Đại học nông nghiệp

 
Scroll to top