Các lớp cần gia sư luyện chữ đẹp chúng tôi mới cập nhật để các bạn gia sư thấy phù hợp thì đăng ký sớm nhé ở Ngọc Hà, Ngô gia tự, Cầu Diễn, Phú Đô...

Cần gia sư Luyện chữ đẹp học sinh lớp 1 tuần 2 buổi (tối thứ 3, thứ 5) nghỉ hè có thể học ban ngày. 110k/buổi địa chỉ: Ngọc Hà.
Luyện chữ học sinh chuẩn bị vào lớp 1 110k/buổi, tuần 3 buổi địa chỉ: Tô Vĩnh Diện (nga gần Ngã Tư Sở).
Luyện chữ đẹp học sinh lớp 3 120k/buổi, tuần 3 buổi, địa chỉ: Phùng Khoang.
Luyện chữ học sinh chuẩn bị vào lớp 1, tuần 2 buổi vào thứ 6, thứ 7 110k/buổi địa chỉ: Cầu Diễn.
Cần gia sư Luyện chữ, luyện chữ chuẩn học sinh chuẩn bị vào lớp 1 110k/buổi, tuần 3 buổi địa chỉ: Tô Vĩnh Diện (nga gần Ngã Tư Sở).Gia sư luyện chữ đẹp cho con học lớp 1

 
Scroll to top