Nhiều lớp mới cần gia sư dạy luyện chữ kèm tại nhà

1: Cần một gia sư dạy luyện chữ và toán cho học sinh lớp 1, cháu viết chữ xấu và cũng chưa được nhanh viết rất chậm, đọc chưa được tốt như các bạn trên lớp nói chung là cháu học chậm hơn các bạn trên lớp. Vì vậy gia đình cần tìm gia sư dạy kèm thêm luyện chữ, luyện đọc và hướng dẫn làm toán cho cháu. Gia đình tìm cho cháu gia sư dạy vào buổi tối tuần khoảng 3 đến 4 buổi học phí 110.000đ/buổi. Địa chỉ gia đình ở Gia Lâm
2: Luyện chữ cho học sinh lớp 3 học sinh viết chữ rất xấu cần gia sư bổ sung cấp tốc trong khoảng 10 đến 15 buổi, học phí 110.000đ/buổi. yêu cầu gia sư có kinh nghiệm có trình độ sư phạm.


 
Scroll to top