Luyện chữ đẹp không chỉ rèn chữ mà chúng tôi còn rèn tính cách, định hướng sống tốt cho các con

Trong quá trình rèn chữ, luyện cho các con chúng tôi đội ngũ gia sư dạy kèm luyện chữ đẹp và dạy cho học sinh tiểu học không quên những điều còn quan trọng hơn là chữ đẹp đó là thái độ sống, tính tự lập, tự học của các con. Chúng tôi luôn hướng cho các con một cách tự nhiên nhất không ép buộc giúp các con yêu thích việc học (trước tiên là phải tạo cảm giác thân thiện trong học tập, các con không ghét việc học tập). Rồi sau đó giúp các em, các con tiến bộ trong học tập để từ đó học lực của các con tốt lên các con sẽ tự tin hơn trong việc học, tự tin hơn trên lớp, tự tin hơn trong việc phát biểu làm bài và từ đó cũng tự tin hơn trong việc giao lưu với các bạn. Và cuối cùng kết quả là các con sẽ yêu thích môn học, muốn được đi học, mong muốn được đến lớp gặp bạn bè thầy cô được thầy cô và ban học quý mến. Tất nhiên chúng tôi cũng luôn hướng các con vào cách sống sao cho tốt nhất, không tự cao và luôn tôn trọng thầy cô và các bạn.
Chia sẻ của nhóm gia sư luyện viết chữ đẹp tại nhà.

 
Scroll to top