Luyện chữ cho 2 học sinh lớp 7 và lớp 11 ở Ngõ Nam Dư Hà Nội

Được gia đình cho biết hai cháu đang học lớp 7 và lớp 11 viết chữ rất xấu vì vậy gia đình muốn cho 2 con học sao cho chữ viết được cải thiện. Tìm gia sư giúp các cháu viết chữ dễ nhìn và đẹp thì tốt quá. Gia đình đang liên hệ để tìm thêm 1 số cháu học cùng theo nhóm. Yêu cầu gia sư viết chữ đẹp có kinh nghiệm dạy luyện và đặc biệt cứng để các cháu tập trung học. Gia sư luyện chữ đẹp cho con học lớp 1

 
Scroll to top