Lớp luyện chữ, luyện cách cầm bút cho học sinh nam lớp 1 ở Hoàng Quốc Việt

Cần gia sư dạy luyện chữ, cách cầm bút, tư thế ngồi cho học sinh lớp 1. Con cầm bút sai nhưng gia đình nói học sinh không nghe vì vậy không sửa được lỗi này. Học sinh học tại nhà ở Hoàng Quốc Việt đoạn giáp với đường bưởi. Học sinh học vào buổi tối học phí 75k/buổi dạy 1,5h. Gia đình muốn tìm được gia sư có kinh nghiệm, nói học sinh nghe lời, học sinh học kín tuần học vào các buổi tối khoảng từ 6h -7h30 hoặc muộn hơn 1 chút sao cho phù hợp thời gian giữa gia sư và học sinh. gia sư luyện chữ cho con chuẩn bị vào lớp 1

 
Scroll to top