Cần gia sư dạy lớp 1 các môn toán, tiếng việt cho học sinh lớp 1 ở gần Cầu Lủ

Cần gia sư dạy môn toán, tiếng việt lớp 1 cho học sinh học tại nhà ở Khương Hạ gần với Cầu Lủ. Học sinh học tại nhà kín tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7, cn còn tùy vào từng hôm có thể gia đình cho con đi chơi trường hợp nhiều bài tập hoặc học sinh yếu trên lớp giáo viên có thể kèm thêm cho con). Học sinh học ngay khi có gia sư có thể bắt đầu học sớm nhất từ 28.11 học vào buổi tối khoảng 6h30 -8h30 hoặc từ 7h -9h tùy vào sắp xếp gia đình với gia sư sao cho phù hợp để gia sư tiện dạy lâu dài, đi lại đảm bảo thời gian. gia sư luyện chữ cho con chuẩn bị vào lớp 1

 
Scroll to top